">

Historia białogardzkiego MDK

„Ciągle być poważnym i nieustannie

pracować żaden człowiek nie zdoła.

Zmęczone ciało wymaga odpoczynku,

znużony umysł wymaga wytchnienia,

a dusza pragnie wesołości,

tego nastroju, który życie

milszym nam czyni.”

 

                                    Henryk Jordan

 

Młodzieżowy Dom Kultury im. Henryka Jordana w Białogardzie jest placówką wychowania pozaszkolnego, która realizuje i promuje wszelkiego rodzaju przedsięwzięcia i szeroko pojętą twórczość dzieci i młodzieży. Jednakże głównym jej zadaniem jest dbanie o wszechstronny rozwój wychowanków, pomaganie w ujawnianiu młodych talentów oraz rozwijanie uzdolnień i zainteresowań dzieci i młodzieży. Te zadania realizujemy poprzez propozycję i realizację ciekawych i różnorodnych form spędzania wolnego czasu.

W grudniu  2016 roku placówka świętowała jubileusz 60-lecia powstania Młodzieżowego Domu Kultury w Białogardzie, który dla kilku pokoleń białogardzian, był miejscem, w którym mogli rozwijać swoje pasje, poszerzać horyzonty myślowe, zdobywać wiedzę oraz kształtować nowe umiejętności.

Młodzieżowy Dom Kultury w Białogardzie rozpoczął swoją działalność 13 października 1956 r., jako Dom Harcerza. Na podstawie zarządzenia Ministra Oświaty z dnia 2 marca 1957 roku, Dom Harcerza został przemianowany na Dom Kultury Dzieci i Młodzieży i w roku szkolnym 1957/1958, placówka rozpoczęła swoją działalność już pod zmienioną nazwą. Po 17 latach, w roku 1974 Dom Harcerza przeszedł kolejną reorganizację i został utworzony Młodzieżowy Dom Kultury.

W 2006 roku, z okazji 50-lecia istnienia Młodzieżowego Domu Kultury, odbyła się uroczystość nadania imienia Młodzieżowemu Domu Kultury w Białogardzie. Patronem placówki został Henryk Jordan-prekursor wychowania pozaszkolnego. I tak zostało do dnia dzisiejszego. Placówka funkcjonuje, jako Młodzieżowy Dom Kultury im. Henryka Jordana.

W 2016 roku MDK przeszedł kolejną reorganizację. W grudniu 2015 roku zostało podpisane porozumienie pomiędzy Powiatem Białogardzkim, a Miastem Białogard, na podstawie którego, z dniem 1 stycznia 2016 roku, Miasto Białogard przejęło od Powiatu wszystkie zadania związane z prowadzeniem Młodzieżowego Domu Kultury im. Henryka Jordana.

W roku szkolnym 2016/2017 zostały wprowadzone zmiany dotyczące realizowanych zajęć pozalekcyjnych. Działalność dydaktyczno – wychowawcza jest prowadzona w trzech akademiach; w Akademii Malucha, Akademii Tańca i Akademii Kreatywnych. Funkcjonuje 12 sekcji, do których uczęszcza 200 uczestników. Obecna działalność MDK ukierunkowana jest przede wszystkim na rozwój inwencji twórczych, wyobraźni i sprawności manualnych jego uczestników oraz na odkrywanie talentów artystycznych. Młodzieżowy Dom Kultury swoją działalnością odpowiada na potrzeby dzieci i młodzieży, środowiska lokalnego oraz zmieniającej się rzeczywistości.

Białogardzki Dom Kultury ma dzisiaj 60 lat. Dla wielu pokoleń białogardzian jest to miejsce magiczne, bo związane było z ich dzieciństwem i młodością. Dzisiaj MDK zmienił swoją szatę, ale nadal pozostał centrum życia kulturalnego, w którym wciąż spotykać się mogą kolejne pokolenia młodych ludzi, aby realizować swoje pasje i spełniać swoje marzenia. I nieważne, że dla jednych mieszkańców miasta placówka była Domem Harcerza, dla innych Domem Kultury Dzieci i Młodzieży, a dla nas jest Młodzieżowym Domem Kultury, bo nie o nazwę tu chodzi, lecz o cel działalności placówki, którym jest przygotowanie wychowanków do życia społecznego poprzez kształtowanie osobowości, ujawnianie i rozwijanie uzdolnień, zainteresowań i umiejętności w czasie wolnym od zajęć szkolnych oraz obowiązków wobec rodziny. Do Młodzieżowego Domu Kultury im. Henryka Jordana w Białogardzie wciąż przybywa młodzież, która lubi niebanalnie spędzać czas. Jest to nie tylko młodzież utalentowana i zdolna, ale przede wszystkim chętna do zdobywania wciąż nowych doświadczeń i doskonalenia własnych umiejętności.

 

Jolanta Alaba

Dyrektor Młodzieżowego Domu Kultury im. Henryka Jordana w Białogardzie

Najnowsze wpisy

Losowe zdjęcia z galerii