Sekcje

Akademia malucha

 

Plastusiowo – Artystyczna Akademia Przedszkolaka

Zajęcia oparte na wspólnej zabawie dzieci z nauczycielem. Kierowane są do czterolatków, pięciolatków i sześciolatków. Zajęcia te rozwijają sprawność manualną, językową, komunikacyjną, percepcyjną, a także aktywność ruchową oraz umiejętność współdziałania w grupie rówieśniczej. Nasze spotkania to zabawy ruchowe ze śpiewem, zabawy z wykorzystaniem instrumentów perkusyjnych niemelodycznych, nauka wierszy i piosenek, relaks przy muzyce, bajkoterapia oraz zabawy rozwijające takie czynności jak: rysowanie, malowanie, pisanie, wydzieranie, wycinanie.

 

Bajdek – śpiewam i recytuję

Zajęcia aktywizujące i inspirujące dzieci do działań twórczych oraz wyzwalające dziecięcą wyobraźnię. Kierowane są do dzieci w wieku od 5 do 12 lat. Oparte są na zainteresowaniach artystycznych, rozwijają umiejętności recytatorskie i wokalne. Celem zajęć jest kształtowanie umiejętności w zakresie kształcenia językowego, kulturalno-literackiego i wokalnego. Ponadto uświadomienie sobie własnych predyspozycji, nauka współdziałania w grupie oraz odpowiedzialności za swoje działanie, nauka dyscypliny pracy, a tym samym szacunku do pracy kolegów. Dzieci podczas zajęć mają możliwość realizowania swoich zdolności aktorskich (w przygotowywanych inscenizacjach) i wokalnych (przy akompaniamencie pianina).

 

Magiczne baletki – zajęcia taneczno – ruchowe

Zajęcia te kierowane są do dzieci w wieku od 4 do 12 lat. Celem tych zajęć jest rozwijanie umiejętności muzycznych i tanecznych oraz kształtowanie umiejętności słuchania prostych utworów muzycznych. Podstawowe zdolności muzyczne to poczucie rytmu, tempa, dynamiki i pamięci muzycznej. Zajęcia uwrażliwiają na piękno muzyki, uczestnik potrafi zaśpiewać piosenkę, odtwarzać kroki i figury, które składają się na wybrany taniec. Ponadto radzi sobie z tremą związaną z występami przed publicznością, aktywnie uczestniczy w życiu Młodzieżowego Domu Kultury im. Henryka Jordana w Białogardzie, bierze udział w różnych uroczystościach. Poznaje własną wartość i potrafi prezentować swoje mocne strony.

 

 

Akademia kreatywnych

 

Zajęcia plastyczno – techniczne

Zajęcia kierowane są do dzieci i młodzieży w wieku od 7 do 15 lat. Mają na celu rozwijanie umiejętności plastycznych z zastosowaniem różnorodnych technik artystycznych, takich jak: malowanie, rysowanie, wycinanie, tworzenie dzieł. Dodatkowo zajęcia plastyczne mają walory kształcące i wychowawcze, rozwijają myślenie twórcze, wyobraźnię przestrzenną, spostrzegawczą. Uczą także cierpliwości, dokładności i dyscypliny. Uczestnicy mają możliwość prezentowania swoich prac na wystawach organizowanych przez Młodzieżowy Dom Kultury.

 

Muzykowanie z elementami muzykoterapii

Zajęcia kierowane są do dzieci i młodzieży w wieku od 6 do 15 lat. Oparte są na zainteresowaniach muzycznych. Kształtują podstawowe uzdolnienia i wrażliwość muzyczną. Rozwijają dyspozycje manualne, słuchowe i głosowe, wyrabiają poczucie rytmu oraz inwencję twórczą poprzez różnorodne formy muzykowania. Dzieci mają możliwość nauki gry na prostych instrumentach muzycznych.

 

Studio wokalne z elementami aktorstwa

Zajęcia te są kierowane do dzieci i młodzieży od lat 6 do lat 18. Głównym ich celem jest rozwijanie uzdolnień, realizacji własnych pasji muzycznych, doskonalenie techniki wokalnej oraz promowanie Młodzieżowego Domu Kultury podczas przeglądów, konkursów i prezentacji artystycznych. Uczestnicy zajęć mają możliwość udoskonalać emisję głosu poprzez stosowanie różnych ćwiczeń – nauka śpiewania przeponowego, poszerzanie skali i prawidłowe, nieinwazyjne używanie aparatu mowy, frazowanie, dynamika głosu i barwy.

 

Decoupage

Zajęcia kierowane dla dzieci i młodzieży od 6 lat do 15 lat. Oparte są na zainteresowaniach sztuki użytkowej, rozwijają wyobraźnię i sprawności manualne. Podczas zajęć wykorzystywane są różnorodne techniki ozdabiania przedmiotów, zwane sztuką decoupage. Młodzież będzie miała szansę zaprezentowania wykonanych przez siebie wytworów oraz poszerzania wiadomości i umiejętności potrzebnych do zrealizowania określonego zadania. Głównym celem zajęć jest rozwijanie twórczej wyobraźni i wrażliwości estetycznej oraz zdolności plastycznych, a także wyrabianie umiejętności obserwacji i zauważania piękna otaczającego nas świata, pobudzanie kreatywności uczestników, odkrywanie przyjemności tworzenia i cieszenia się uzyskanym efektem.

 

Akademia Lidera

Program  ma wyposażyć uczestnika zajęć w wiedzę i umiejętności obywatelskie, a także wzmocnić postawy, dzięki którym będzie on lepiej przygotowany do dobrego i efektywnego funkcjonowania w życiu społecznym. Zdobyte kluczowe kompetencje otworzą młodym ludziom drogę do sukcesu, poprzez umiejętne realizowanie wyznaczonych celów życiowych. Głównym celem programu jest wykreowanie u młodych ludzi postawy lidera. Zajęcia są kierowane do młodzieży w wieku 13- 16 lat. Program przewiduje udział ekspertów m. in. coacha, specjalisty od negocjacji i mediacji, psychologa, urzędników.

 

Zajęcia teatralne

Udział w zajęciach teatralnych umożliwia emocjonalny rozwój dziecka, młodego człowieka. Pozwala poznawać siebie, pomaga wyrabiać umiejętność wywoływania emocji i radzenia sobie z nimi. Pozwala odkryć inny świat, znaleźć motywację do życia, rozwija wiarę w siebie. Zajęcia są kierowane do dzieci i młodzieży w wieku od 7 do 15 lat. Podczas zajęć realizowany jest program ,, Aktorem każdy być może…”. Głównym celem programu jest wspomaganie rozwoju młodego człowieka, dokonywanie w nim pozytywnych zmian, uwrażliwianie go na potrzeby otaczającego świata oraz przygotowanie go do aktywnego uczestnictwa w życiu kulturalnym społeczeństwa. Na zajęciach będą realizowane różnorodne metody i techniki np.: inscenizacje, odgrywanie scenek rodzajowych, ćwiczenia głosowe i dykcyjne, przygotowanie scenografii, kostiumów, plakatów, zaproszeń, programów teatralnych.

 

Eksperymenty plastyczne

Zajęcia kierowane są do dzieci i młodzieży w wieku od 6 do 15 lat. Działania obejmować będą wykorzystanie zainteresowań plastycznych i twórczych w celu zaspokojenia potrzeb ekspresji emocjonalnej i społecznej uczestników zajęć. Wykorzystywane będą różne techniki i formy plastyczne. Głównym celem zajęć jest wyczulenie dzieci i młodzież na otaczające ich zjawiska wizualne, które będą w przyszłości wzmagać działania artystyczno-plastyczne oraz techniczne, zarówno indywidualnie jak i grupowe. Opanowane praktyczne umiejętności pozwolą uczestnikom zajęć odsłaniać swoje emocje i doświadczenia poprzez ekspresję artystyczną oraz poszerzenie horyzontów i zainteresowań ponad te opanowane do tej pory. Tematyka zajęć będzie dobierana i konstruowana w zależności od pór roku, aktualnych potrzeb grupy oraz stopnia zaangażowania uczestników zajęć. Uczestnicy zajęć mają możliwość uczestniczenia w turniejach, konkursach recytatorskich oraz w innych widowiskach artystycznych organizowanych w mieście, powiecie i województwie.

 

Robotyka

Zajęcia są kierowane do dzieci i młodzieży w wieku od 8 do 10 lat. Udział w zajęciach – Robotyka- prowadzonych z użyciem zestawów LEGO WeDo 2.0  ma być dla uczestnika zajęć pierwszym krokiem poczynionym na drodze do fascynacji techniką ( mechatroniką) i informatyką (algorytmiką), poprzez rozwój pasji, aż do świadomego wyboru przyszłej pracy zawodowej. LEGO WeDo 2.0 to pomysł na ,, ożywienie” konstrukcji wykonanych z klocków Lego Technic. Podstawowym elementem składowym zrobotyzowanego zestawu jest kostka (ang. brick) NXT, wyposażona w 32- bitowy procesor, cztery porty wejścia do komunikacji z sensorami (np. nacisku/dotyku, ultradźwięków, koloru, natężenia światła) oraz trzy porty wyjścia do podpięcia silników. Do zestawów LEGO WeDo 2.0 przygotowane zostało graficzne środowisko programowania. Programowanie sprowadza się do budowania graficznych schematów działania robotów ( programowanie wizualne). Na początku uczestnicy zajęć będą budować roboty z gotowych instrukcji, pokazujących krok po kroku jakie klocki należy wziąć i jak je ze sobą połączyć. W kolejnych etapach nauki otrzymają jedynie pomoce, z których będą mogli korzystać ( zdjęcia i wskazówki konstrukcyjne. Po zbudowaniu robotów, uczniowie będą je programować w specjalnie przygotowanym programie. Program jest intuicyjny i posiada interfejs graficzny, w którym uczniowie przeciągają i upuszczają poszczególne odpowiedzialne za określone czynności robota. Ostatnim i najciekawszym elementem zajęć jest testowanie robota i zabawa. To bardzo ważny element , który pozwala poczuć satysfakcję z efektów swojej pracy, ucząc wytrwałości w osiąganiu zamierzonych celów. Uczestnicy zajęć poprzez zabawę poznają wiele zagadnień z zakresu informatyki, fizyki, mechaniki, co będzie miało wpływ na ich wszechstronny rozwój.

 

Akademia kulinarna – wiem, co jem

Zajęcia kulinarne

Zajęcia kierowane są do dzieci i młodzieży w wieku od 8 do 15 lat. Głównym celem zajęć jest rozwijanie zainteresowań kulinarnych poprzez naukę przyrządzania prostych posiłków, poznawania technik gotowania oraz eksperymentowania w kuchni. Zajęcia mają charakter praktyczno-teoretyczny. W wesołej, swobodnej atmosferze realizowane będą zagadnienia dotyczące racjonalnego żywienia, odpowiedniej diety, planowania i przyrządzania różnych potraw. Przygotowywanie posiłków jest działaniem zintegrowanym, obejmującym m.in. czynności manualne, wrażenia zmysłowe i wymowę. Atrakcją zajęć jest wspólna degustacja wykonywanych potraw – efektu własnej pracy. Uczestnictwo w zajęciach wzbogaca nowe doświadczenia, umacnia wiarę we własne siły i możliwości dziecka, uczy samodzielności oraz rozwija umiejętności wzajemnej współpracy w grupie. Zajęcia kulinarne to forma spędzania wolnego czasu, która może rozwinąć się w interesujące hobby.

 

 

Akademia tańca

 

Mini Kids Dance – dla dzieci w wieku od 5 do 6 lat

Show Dance Mini – dla dzieci w wieku od 7 do 8 lat

Show Dance – dla dzieci w wieku od 9 do 10 lat

Happy Dance – dla dzieci w wieku od 11 do 13 lat

Zajęcia te są kierowane dla dzieci w wieku przedszkolnym i szkolnym. Mają na celu uwrażliwienie dziecka na muzykę, poprawę sprawności fizycznej i świadomości własnego ciała, a także nabywanie umiejętności wyrażania siebie oraz akcentowania własnej osobowości poprzez ruch i taniec. Zajęcia rozwijają zainteresowania muzyczne oraz taneczne. Podczas zajęć realizowane są ćwiczenia gimnastyczne, trening ogólno rozwojowy kształtujący prawidłową postawę ciała oraz dyscyplinę. Uczestnicy poznają figury i kroki taneczne z zakresu tańca nowoczesnego i współczesnego. Uczą się ciekawych figur w formacji, a także konkretnych choreografii.

 

Fit Dance – dla dzieci i młodzieży w wieku od 6 do 18 lat

Zajęcia oparte są na zainteresowaniach sztuki tanecznej, rozwijają umiejętności taneczne, rytmiczne oraz koordynację i sprawność ruchową. Uczestnicy mogą poznać techniki tańców standardowych, tańców latynoamerykańskich, tańca współczesnego, dance fitness, zumby oraz stretchingu.