Sekcje

Akademia malucha

 

Magiczne baletki – zajęcia taneczno – ruchowe

Zajęcia te kierowane są do dzieci w wieku od 4 do 12 lat. Celem tych zajęć jest rozwijanie umiejętności muzycznych i tanecznych oraz kształtowanie umiejętności słuchania prostych utworów muzycznych. Podstawowe zdolności muzyczne to poczucie rytmu, tempa, dynamiki i pamięci muzycznej. Zajęcia uwrażliwiają na piękno muzyki, uczestnik potrafi zaśpiewać piosenkę, odtwarzać kroki i figury, które składają się na wybrany taniec. Ponadto radzi sobie z tremą związaną z występami przed publicznością, aktywnie uczestniczy w życiu Młodzieżowego Domu Kultury im. Henryka Jordana w Białogardzie, bierze udział w różnych uroczystościach. Poznaje własną wartość i potrafi prezentować swoje mocne strony.

 

Artystyczna akademia – Plastusiowo

Plastusiowo – to program zajęć plastycznych kierowany do dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym, które wykazują zainteresowania tą dziedziną aktywności, czerpią zadowolenie z faktu tworzenia prac plastycznych oraz chęć uczestnictwa w dodatkowych zajęciach. Założeniem programu jest oparcie zajęć na aktywność dziecka w tworzeniu własnej wiedzy oraz na naturalnej ciekawości i eksperymentowanie z różnymi materiałami plastycznymi. Tematyka wykonywanych na zajęciach prac plastycznych została ułożona z uwzględnieniem świąt, pór roku oraz zainteresowań uczestników. Jednym z celów pracy z dzieckiem w tym zakresie jest umożliwienie mu aktywnego poznania świata zgodnie z jego potrzebami, zainteresowaniami i dążeniami.

 

Akademia kreatywnych

 

Zajęcia plastyczno – techniczne

Zajęcia kierowane są do dzieci i młodzieży w wieku od 7 do 15 lat. Mają na celu rozwijanie umiejętności plastycznych z zastosowaniem różnorodnych technik artystycznych, takich jak: malowanie, rysowanie, wycinanie, tworzenie dzieł. Dodatkowo zajęcia plastyczne mają walory kształcące i wychowawcze, rozwijają myślenie twórcze, wyobraźnię przestrzenną, spostrzegawczą. Uczą także cierpliwości, dokładności i dyscypliny. Uczestnicy mają możliwość prezentowania swoich prac na wystawach organizowanych przez Młodzieżowy Dom Kultury.

 

Muzykowanie z elementami muzykoterapii

Zajęcia kierowane są do dzieci i młodzieży w wieku od 6 do 15 lat. Oparte są na zainteresowaniach muzycznych. Kształtują podstawowe uzdolnienia i wrażliwość muzyczną. Rozwijają dyspozycje manualne, słuchowe i głosowe, wyrabiają poczucie rytmu oraz inwencję twórczą poprzez różnorodne formy muzykowania. Dzieci mają możliwość nauki gry na prostych instrumentach muzycznych.

 

Studio wokalne z elementami aktorstwa

Zajęcia te są kierowane do dzieci i młodzieży od lat 6 do lat 18. Głównym ich celem jest rozwijanie uzdolnień, realizacji własnych pasji muzycznych, doskonalenie techniki wokalnej oraz promowanie Młodzieżowego Domu Kultury podczas przeglądów, konkursów i prezentacji artystycznych. Uczestnicy zajęć mają możliwość udoskonalać emisję głosu poprzez stosowanie różnych ćwiczeń – nauka śpiewania przeponowego, poszerzanie skali i prawidłowe, nieinwazyjne używanie aparatu mowy, frazowanie, dynamika głosu i barwy.

 

Zajęcia teatralne

Udział w zajęciach teatralnych umożliwia emocjonalny rozwój dziecka, młodego człowieka. Pozwala poznawać siebie, pomaga wyrabiać umiejętność wywoływania emocji i radzenia sobie z nimi. Pozwala odkryć inny świat, znaleźć motywację do życia, rozwija wiarę w siebie. Zajęcia są kierowane do dzieci i młodzieży w wieku od 7 do 15 lat. Podczas zajęć realizowany jest program ,, Aktorem każdy być może…”. Głównym celem programu jest wspomaganie rozwoju młodego człowieka, dokonywanie w nim pozytywnych zmian, uwrażliwianie go na potrzeby otaczającego świata oraz przygotowanie go do aktywnego uczestnictwa w życiu kulturalnym społeczeństwa. Na zajęciach będą realizowane różnorodne metody i techniki np.: inscenizacje, odgrywanie scenek rodzajowych, ćwiczenia głosowe i dykcyjne, przygotowanie scenografii, kostiumów, plakatów, zaproszeń, programów teatralnych.

 

Eksperymenty plastyczne

Zajęcia kierowane są do dzieci i młodzieży w wieku od 6 do 15 lat. Działania obejmować będą wykorzystanie zainteresowań plastycznych i twórczych w celu zaspokojenia potrzeb ekspresji emocjonalnej i społecznej uczestników zajęć. Wykorzystywane będą różne techniki i formy plastyczne. Głównym celem zajęć jest wyczulenie dzieci i młodzież na otaczające ich zjawiska wizualne, które będą w przyszłości wzmagać działania artystyczno-plastyczne oraz techniczne, zarówno indywidualnie jak i grupowe. Opanowane praktyczne umiejętności pozwolą uczestnikom zajęć odsłaniać swoje emocje i doświadczenia poprzez ekspresję artystyczną oraz poszerzenie horyzontów i zainteresowań ponad te opanowane do tej pory. Tematyka zajęć będzie dobierana i konstruowana w zależności od pór roku, aktualnych potrzeb grupy oraz stopnia zaangażowania uczestników zajęć. Uczestnicy zajęć mają możliwość uczestniczenia w turniejach, konkursach recytatorskich oraz w innych widowiskach artystycznych organizowanych w mieście, powiecie i województwie.

 

Robotyka

Zajęcia są kierowane do dzieci i młodzieży w wieku od 8 do 13 lat. Udział w zajęciach – Robotyka – prowadzonych z użyciem zestawów LEGO WeDo 2.0  ma być dla uczestnika zajęć pierwszym krokiem poczynionym na drodze do fascynacji techniką (mechatroniką) i informatyką (algorytmiką), poprzez rozwój pasji, aż do świadomego wyboru przyszłej pracy zawodowej. LEGO WeDo 2.0 to pomysł na „ożywienie” konstrukcji wykonanych z klocków Lego Technic. Podstawowym elementem składowym zrobotyzowanego zestawu jest kostka (ang. brick) NXT, wyposażona w 32- bitowy procesor, cztery porty wejścia do komunikacji z sensorami (np. nacisku/dotyku, ultradźwięków, koloru, natężenia światła) oraz trzy porty wyjścia do podpięcia silników. Do zestawów LEGO WeDo 2.0 przygotowane zostało graficzne środowisko programowania. Programowanie sprowadza się do budowania graficznych schematów działania robotów (programowanie wizualne). Na początku uczestnicy zajęć będą budować roboty z gotowych instrukcji, pokazujących krok po kroku, jakie klocki należy wziąć i jak je ze sobą połączyć. W kolejnych etapach nauki otrzymają jedynie pomoce, z których będą mogli korzystać (zdjęcia i wskazówki konstrukcyjne). Po zbudowaniu robotów, uczniowie będą je programować w specjalnie przygotowanym programie. Program jest intuicyjny i posiada interfejs graficzny, w którym uczniowie przeciągają i upuszczają poszczególne odpowiedzialne za określone czynności robota. Ostatnim i najciekawszym elementem zajęć jest testowanie robota i zabawa. To bardzo ważny element, który pozwala poczuć satysfakcję z efektów swojej pracy, ucząc wytrwałości w osiąganiu zamierzonych celów. Uczestnicy zajęć poprzez zabawę poznają wiele zagadnień z zakresu informatyki, fizyki, mechaniki, co będzie miało wpływ na ich wszechstronny rozwój.

 

Biologia dla maturzystów

Głównym celem zajęć jest przygotowanie uczniów do egzaminu maturalnego z biologii. Podczas zajęć uczestnicy będą mieli możliwość powtórzenia, uporządkowania i utrwalenia zagadnień i treści biologicznych, które były realizowane w szkole ponadgimnazjalnej. Dominująca metodą i formą pracy będzie praktyczne przygotowanie uczestników zajęć do egzaminu maturalnego z biologii poprzez rozwiązywanie testów i arkuszy maturalnych.

 

Zajęcia artystyczne młodych twórców

Zajęcia kierowane są do dzieci i młodzieży w wieku szkolnym od 7 do 15 lat.
Głównym celem zajęć jest nauczanie uczestników czerpania radości z tworzenia i aktywności plastycznej. Twórczość plastyczna pozwala uzewnętrzniać marzenia dziecka, rozwijać jego twórczą inicjatywę, pomysłowość i wiarę we własne siły. Tematyka zajęć uwzględnia przeżycia dzieci, ich wyobraźnię obserwacje z natury jak i kalendarz świąt i pór roku. Podczas zajęć wykorzystywane będą różnorodne techniki plastyczne: rysowanie, malowanie modelowanie, wycinanie, wyklejanie z papieru, materiału, waty, sznurka, malowanie nitką, origami i inne. Uczestnicy zajęć mają możliwość prezentacji swoich prac, udziału w konkursach plastycznych.

 

Akademia kulinarna – wiem, co jem

Zajęcia kulinarne

Zajęcia kierowane są do dzieci i młodzieży w wieku od 8 do 15 lat. Głównym celem zajęć jest rozwijanie zainteresowań kulinarnych poprzez naukę przyrządzania prostych posiłków, poznawania technik gotowania oraz eksperymentowania w kuchni. Zajęcia mają charakter praktyczno-teoretyczny. W wesołej, swobodnej atmosferze realizowane będą zagadnienia dotyczące racjonalnego żywienia, odpowiedniej diety, planowania i przyrządzania różnych potraw. Przygotowywanie posiłków jest działaniem zintegrowanym, obejmującym m.in. czynności manualne, wrażenia zmysłowe i wymowę. Atrakcją zajęć jest wspólna degustacja wykonywanych potraw – efektu własnej pracy. Uczestnictwo w zajęciach wzbogaca nowe doświadczenia, umacnia wiarę we własne siły i możliwości dziecka, uczy samodzielności oraz rozwija umiejętności wzajemnej współpracy w grupie. Zajęcia kulinarne to forma spędzania wolnego czasu, która może rozwinąć się w interesujące hobby.

 

 

Studio Let’s Dance

 

Mini Kids Dance – dla dzieci w wieku od 5 do 6 lat

Show Dance Mini – dla dzieci w wieku od 7 do 8 lat

Show Dance – dla dzieci w wieku od 9 do 10 lat

Happy Dance – dla dzieci w wieku od 11 do 13 lat

Zajęcia te są kierowane dla dzieci w wieku przedszkolnym i szkolnym. Mają na celu uwrażliwienie dziecka na muzykę, poprawę sprawności fizycznej i świadomości własnego ciała, a także nabywanie umiejętności wyrażania siebie oraz akcentowania własnej osobowości poprzez ruch i taniec. Zajęcia rozwijają zainteresowania muzyczne oraz taneczne. Podczas zajęć realizowane są ćwiczenia gimnastyczne, trening ogólno rozwojowy kształtujący prawidłową postawę ciała oraz dyscyplinę. Uczestnicy poznają figury i kroki taneczne z zakresu tańca nowoczesnego i współczesnego. Uczą się ciekawych figur w formacji, a także konkretnych choreografii.

 

Fit Dance – dla dzieci i młodzieży w wieku od 6 do 18 lat

Zajęcia oparte są na zainteresowaniach sztuki tanecznej, rozwijają umiejętności taneczne, rytmiczne oraz koordynację i sprawność ruchową. Uczestnicy mogą poznać techniki tańców standardowych, tańców latynoamerykańskich, tańca współczesnego, dance fitness, zumby oraz stretchingu.